Zajęcia w szkole dla klas I – III

Od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III.

Zgoda na pomiar temperatury

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 (procedury i zasady organizacyjne)

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Wytyczne GIS, MZ, MEN

Informacja dla rodziców

Skip to content
%d bloggers like this: