Zajęcia specjalistyczne

Od 18.05.2020 r.  uruchamiamy zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego. 

Skip to content
%d bloggers like this: