Konsultacje dla uczniów w szkole

Od 25.05.2020 r. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Od 01.06.2020 r. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość z korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.

Skip to content
%d bloggers like this: