ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Świetliczaków do udziału w konkursie plastycznym „Laurka dla Mamy”.

Cele konkursu: 

 • rozwijanie kreatywności,
 • doskonalenie umiejętności manualnych,
 • promowanie talentu dzieci,
 • pielęgnowanie tradycji obchodzenia świąt okolicznościowych .

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej,
 • każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę,
 • każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, nr grupy świetlicowej,
 • technika dowolna,
 • rozmiar pracy A5,
 • oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów,
 • Komisja będzie zwracała uwagę na pomysłowość, samodzielność wykonania oraz ogólne wrażenia estetyczne,
 • miejsce składania prac – prosimy o przesłanie zdjęcia pracy, wychowawcom klasy,
 • termin oddania prac i rozstrzygnięcie konkursu – 25 maja 2020 r.,
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie – 26 maja 2020 r.
 • Pokonkursowa wystawa prac na internetowej stronie szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Skip to content
%d bloggers like this: