Kształcenie na odległość przedłużone

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił decyzję o dalszym ograniczeniu działalności szkół i wydłużył tym samym okres kształcenia na odległość do 24 maja 2020 r.

Zapadła też decyzja dotycząca egzaminu ósmoklasisty. Zostanie on przeprowadzony 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. Natomiast termin dodatkowy wyznaczono na 7, 8 i 9 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Wtedy też szkoły otrzymają stosowne zaświadczenia.

W związku z przesunięciem egzaminów ósmoklasisty dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych wyznaczone na 21-23 kwietnia 2020 r. z automatu zostały przesunięte na 16-18 czerwca 2020 r. Zgodnie z ustaleniami z września, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych są też 12 i 25 czerwca 2020 r.
W dniach wolnych od zajęć lekcyjnych nauczyciele zapewnią uczniom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, które będą realizowane w placówce lub w formie zdalnej (w zależności od decyzji MEN, podyktowanej sytuacją epidemiologiczną w Polsce).

Skip to content
%d bloggers like this: