Zmiany w statucie

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Szkoły. Nowelizacja obowiązuje od 22 kwietnia 2020 r. Statut znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Zmiana wprowadzona do Statutu Szkoły dotyczy uchylenia ust. 4 w § 72., który brzmiał „Minimalna liczba ocen bieżących w ciągu półrocza nie może być mniejsza niż 5.”

Skip to content
%d bloggers like this: