Informacja o egzaminie ósmoklasisty

10 kwietnia 2020 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 657). W rozporządzeniu nie określono terminów egzaminów, jednakże pojawiła się informacja, że komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu. Oczywiście będziemy na bieżąco śledzić zmiany i Państwa o nich informować. 

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf

Skip to content
%d bloggers like this: