ZAPISY DO ŚWIETLICY

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020r. wydawane będą karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców oraz złożenie karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu:

– osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dostarczają zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej

–     osoby zatrudnione w zakładach pracy dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu, które powinno zawierać

  • informację na jaki czas jest podpisana umowa
  • informację o przebywaniu na urlopie – rodzaj, termin

Przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów /karta zgłoszenia  + zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów.

Karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniami przyjmowane będą do 30 czerwca 2020r w pokoju 33

Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie wywieszona w holu  szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.

Skip to content
%d bloggers like this: