Odpłatność za obiady za grudzień 2019 r.

Płatności  należy uregulować w terminie od 01 do 10 grudnia 2019 r.
uczniowie:   60,00 zł  (15 dni*4,00 zł)
nauczyciele: 102,00 zł (15 dni*6,80 zł)
W grudniu:
-przed dokonaniem wpłaty zgłaszać wszystkie planowane nieobecności dziecka na obiadach.
-uzgadniać wpłaty na konto z intendentem w celu rozliczenia wszystkich odpisów, nadpłat.
-nie dokonywać przedpłat na następny miesiąc

Informujemy:
Ewentualne zwroty przekazywane będą na konto z którego dokonano wpłaty
W dniach 19 i 20 grudnia 2019 r. zgłoszenia o nieobecnościach na obiadach nie będą przyjmowane.
Skip to content
%d bloggers like this: