zDolny Ślązak

Od 16 do 22 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XX edycji dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W bieżącym roku uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności z: języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego. W sumie do konkursów przystąpiło 105 uczniów drugiego …

etapu edukacyjnego. Uczniowie, zgodnie z dokonanym wyborem,  zmagali się z zadaniami z jednego, kilku, a nawet ze wszystkich przedmiotów.

                Aby zakwalifikować się do etapu powiatowego należało uzyskać 80% możliwych do zdobycia punktów lub znaleźć się w gronie uczestników z najwyższą punktacją w powiecie (5% najlepszych wyników). Te warunki spełniło 21 uczestników, w tym:

 1. Borecka Magdalena – język angielski
 2. Borejszo Wojciech – język angielski
 3. Borowiec Szymon – język angielski
 4. Dziamba Katarzyna – język polski
 5. Franas Hubert – język angielski
 6. Grygielski Michał – język angielski oraz język polski
 7. Jężak Kaja – matematyka i fizyka
 8. Kieryk Jakub – język angielski
 9. Kwaśniewski Hubert – język angielski
 10. Łagoda Bartosz – język angielski
 11. Łokaj Nikola – język angielski
 12. Nocuń Hanna- język angielski
 13. Nowakowska Zofia – język angielski oraz język polski
 14. Pelc Samuel – język angielski
 15. Raś Rafał – język angielski
 16. Słota Agata – język polski
 17. Stefanowicz Beniamin – fizyka
 18. Wylazowski Hubert – język angielski i historia
 19. Żelazna Olena – język polski
 20. Zielińska Aleksandra – język angielski
 21. Ziomek Jakub – historia

 

Terminy etapów powiatowych:

Język polski           18.11 / godz. 12.00 / 60 min.

Historia                  18.11 / godz. 13.30 / 60 min.

Matematyka         19.11 / godz. 12.00 / 60 min.

Fizyka                     19.11 / godz. 13.30 / 60 min.

Język angielski      21.11 / godz. 12.00 / 60 min.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, w tym treści wymagane na poszczególnych etapach oraz przykładowe arkusze konkursowe, można znaleźć na stronie: www.zdolnyslazak.edu.pl

Skip to content
%d bloggers like this: