Czwartek – dzień wolny

Przypominamy, że czwartek, 31.10.2019 r., jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Szkoła w razie potrzeby może zapewnić uczniom zajęcia opiekuńcze w godz. 6.45 – 16.15 dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, natomiast dla pozostałych dzieci w godzinach lekcyjnych zgodnych z planem zajęć z czwartku.

Stołówka szkolna w tym dniu jest nieczynna.

Skip to content
%d bloggers like this: