Informacje o opłatach za obiady

Termin wpłaty : 01 – 10 października 2019 r.

uczniowie:   88,00 zł  ( 22 dni*4,00 zł)

nauczyciele: 149,60 zł ( 22 dni*6,80 zł)

 14 października 2019 r.:

Jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Stołówka szkolna jest czynna. Obiad wliczony jest w odpłatność.

Nieobecności na obiedzie w tym dniu należy zgłosić do 10 października 2019 r.

31 października 2019 r.

Jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Stołówka szkolna nieczynna.

Obiad nie jest wliczony w odpłatność za październik.

Skip to content
%d bloggers like this: