Przypomnienie

Przypominamy:

Termin płatności za obiady mija 10 czerwca 2019 r.

Obiady będą wydawane do 18 czerwca (włącznie).

W dniach 17 i 18 czerwca nie będą przyjmowane zgłoszenia o nieobecności na obiadach.

Skip to content
%d bloggers like this: