Odpisy od obiadów

29 marca 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zajęcia opiekuńcze). Dzień ten jest wliczony w odpłatność za obiady za marzec. Nieobecności w tym dniu na obiadach należy zgłosić intendentowi do 22 marca 2019 r.

Skip to content
%d bloggers like this: