Certyfikat: „ Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”

W roku szkolnym2017/2018 nasza szkoła brała udział w konkursie: „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, którego organizatorem było Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu.

W konkursie wzięło udział 90 szkół z województwa dolnośląskiego, z których jury wyłoniło 14 laureatów. Nasza szkoła była jednym z nich i otrzymała certyfikat „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo na lata 2018-2021”.

 Od listopada 2017 do czerwca 2018 realizowaliśmy zadania  w następujących obszarach:

  • współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  • edukacji społeczno-prawna uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
  • przeciwdziałania cyberprzemocy: „widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”
  • profilaktyki zachowań antydyskryminacyjnych.

Dzięki udziałowi w tym programie uczniowie uczyli się właściwych zachowań w trudnych sytuacjach od fachowców, mieli możliwość praktycznego doskonalenia  pod opieką specjalistów. Wzbogacona była  oferta edukacyjna. Rodzice uzyskiwali   pomoc w różnych sytuacjach. Instytucje pozaszkolne wspierały  działania szkoły i rodziny, a tym samym uczniowie przygotowali są  do życia w społeczeństwie, poznali zakres działań różnych instytucji.

Skip to content
%d bloggers like this: