Jesteśmy w grze Aktywnych Szkół Multisport!

Z radością informujemy, że nasza szkoła pomyślnie przeszła kolejny etap kwalifikacji do Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport (ASM)! Przed nami kilka miesięcy wspólnych starań o zwiększenie poziomu codziennej aktywności naszych uczniów i z pewnością dużo dobrej zabawy.

Aktywne Szkoły MultiSport to program, którego fundatorem jest firma Benefit Systems, a za realizację odpowiada Fundacja V4Sport z Wrocławia. Jego celem jest

ponowne wyrobienie w dzieciach nawyku ruszania się. W ramach ASM ponad 10 tysięcy dzieci z klas IV-VII (opcjonalnie również I-III) będzie miało niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w międzyszkolnym turnieju, w którym zmierzą się w multimedialnym teście sprawności fizycznej opartym o standard EuroFit Test. Każda z zakwalifikowanych placówek przystąpi do testu dwukrotnie, w odstępie sześciu miesięcy. O końcowym sukcesie zadecyduje osiągnięty w tym czasie progres.

Aby postęp był jak największy, powoli przystępujemy do realizacji naszego Planu Treningowego opracowanego na warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w naszej szkole 5 marca. Szczegółowy harmonogram przekażemy w kolejnych informacjach. 

Skip to content
%d bloggers like this: