Aktywne dzieci radzą sobie lepiej!

Nasza szkoła zgłosiła się do udziału w Turnieju Aktywnych Szkół Multisport. Intencją Operatora i Fundatora Programu jest zrealizowanie działań oraz inicjatyw zachęcających dzieci, ich rodziców i nauczycieli do różnorodnych form aktywności fizycznej, promujących zdrowy styl życia, współtworzenie otoczenia sprzyjającego aktywnemu stylowi życia.

Miło nam poinformować, że zakwalifikowaliśmy się do kolejnego etapu (tzw. Rozgrzewki), podczas którego, przy dużym wsparciu organizatorów, szkolna drużyna tworzy swój plan treningowy, czyli propozycję wprowadzenia prostych, niskobudżetowych zmian, które niemal z dnia na dzień mogą przynieść efekt w postaci dodatkowych, aktywnie spędzonych minut w szkole.

Drużynę Aktywnej Szkoły, razem z dziećmi i nauczycielami, powinni tworzyć także rodzice, przedstawiciele lokalnych władz, mediów a może nawet przedsiębiorców. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi pomysłami i udziału w seminarium, które odbędzie się 5 marca 2018 r. o godz. 17.30 w pokoju nauczycielskim. (z powodu ograniczonej liczby miejsc – ok. 30, prosimy o potwierdzenie chęci udziału poprzez dziennik elektroniczny szkolnemu koordynatorowi programu, Monice Ilnickiej)

Do dalszej gry wejdzie 30 z 49 szkół biorących udział w rozgrzewce. O wyborze zadecyduje komisja sędziowska, w skład której wejdą przedstawiciele Fundatora Programu, Operatora Programu oraz grono ekspertów.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Programie można znaleźć na stronie internetowej aktywneszkoly.pl

Zapraszamy! 

Skip to content
%d bloggers like this: