Rekrutacja do klasy pierwszej

W zakładce „DOKUMENTY ” można uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie. 

W tej samej zakładce znajduje się odnośnik zawierający kartę zapisu do świetlicy szkolnej.

Prosimy o przynoszenie zdjęć do legitymacji szkolnej wraz ze zgłoszeniem dziecka do klasy pierwszej (dotyczy kandydatów z obwodu).

Skip to content
%d bloggers like this: