Poland is cool

W grudniu uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Małgorzaty Imbra wzięli udział w Ogólnopolskim projekcie językowym „Poland is Cool”. Projekt polegał na wymianie pocztówek i listów napisanych w języku angielskim. W listach tych opisywaliśmy i promowaliśmy Lubin, zachęcaliśmy do odwiedzenia naszego miasta. W zamian za nasze listy i pocztówki, otrzymalismy pocztówki z miast z całej Polski (Kraków, Kołobrzeg, Bydgoszcz, itp). W projekcie brali udział uczniowie klas 6B i 6C. Dzieci były bardzo zaangażowane w pisanie listów i z niecierpliwieniem oczekiwały odpowiedzi. Mam nadzieję, że to nie ostatni nasz udział w tego typu projektach.

Skip to content
%d bloggers like this: