Informacja o terminie wpłat za obiady

Informujemy, że w związku z licznymi prośbami rodziców, termin płatności za obiady zostaje przedłużony do 10 – go dnia miesiąca. (np. za miesiąc listopad należy uiścić wpłatę do 10 listopada).

Dokonanie  wpłaty należy potwierdzić u intendenta na otrzymanej karcie obiadowej (z wyłączeniem grup świetlicowych). Potwierdzona karta będzie podstawą do wydania obiadu po 10-tym dniu miesiąca.

Skip to content
%d bloggers like this: