INFORMACJA DLA PIERWSZO- I SIÓDMIOKLASISTÓW

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną swoją naukę w naszej szkole, oraz przyszli uczniowie klas siódmych, proszeni są o dostarczenie do sekretariatu podpisanych zdjęć legitymacyjnych.

Skip to content
%d bloggers like this: