DZIĘKUJEMY

Wyrażamy wdzięczność Stowarzyszeniu „Sygnał Serca” oraz Uczniom i ich Rodzicom za okazane serce, dobrą wolę i zaangażowanie się w pomoc w organizowaniu paczek świątecznych dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z naszej szkoły.
Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne
i Uczniowie
Skip to content
%d bloggers like this: