STYPENDIA

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe można odbierać w sekretariacie szkoły w dniach 11.07.2016r. – 22.07.2016r. w godz.od 8.00 – 15.00.

Skip to content
%d bloggers like this: