WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

KONKURS „EKOLOGICZNE ROBOTY, ZWIERZAKI I INNE CUDAKI”

 

1. CELE KONKURSU:

 • Promowanie postaw ekologicznych,
 • Zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z segregacji odpadów,
 • Wykorzystanie w plastyce niektórych odpadów,
 • Rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej

2. ZASADY UCZESTNICTWA

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (format A3) lub pracy przestrzennej z surowców wtórnych,
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę,
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 czerwca 2016,
 • Prace należy składać do dnia 30 maja 2016 w sali nr 11 lub nr 7.

3. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 • Zgodność z tematem konkursu
 • Ujęcie tematu (oryginalność, pomysłowość, technika wykonania, estetyka pracy),
 • Wykorzystanie surowców wtórnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Skip to content
%d bloggers like this: