REKTUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Lista dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie jest dostępna w holu szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie  SP-14 zgłoszone do szkoły zostały przyjęte z urzędu.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od 06.04.2016r. do 08.04.2016r. do potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie własnoręcznego podpisu we wskazanym miejscu na wniosku.

Niezłożenie podpisu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

Skip to content
%d bloggers like this: