BEZPIECZNY INTERNET – KONKURS

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet”. Cele konkursu: pobudzenie kreatywności i twórczego myślenia; rozwijanie zdolności plastycznych; uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem; promowanie technologii komputerowej. Format: kartka A4 Technika: dowolna. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę (samodzielnie). Każda praca powinna na odwrocie być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, klasa. Pracę prosimy dostarczyć do 3 marca, do sali numer 7 lub 11.

Skip to content
%d bloggers like this: