MOST POKOLEŃ

 

Serdecznie zapraszam

do zaprezentowania rękodzieła artystycznego
babci i dziadka uczniów klas I – III na forum szkoły SP 14 w Lubinie.
Wystawa prac z uroczystym wernisażem odbędzie się 15. 01. 2016r.

 

Projekt „Most Pokoleń” zakłada zbliżenie dwóch pokoleń; dzieci i seniorów. Podejmuje próbę poznania wzajemnych potrzeb i rozbudzenia poczucia szacunku dzieci wobec osób starszych. Działania związane z realizacją projektu skierowane są do uczniów klas I – III SP 14 w Lubinie oraz osób starszych, babć i dziadków uczniów.

Opisane prace należy zgłaszać do wychowawców klas do 7.01.16.

Skip to content
%d bloggers like this: