SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASITY

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z Informacją o sprawdzianie w klasie szóstej szkoły podstawowej w roku 2015/2016 przygotowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Z informacji można się dowiedzieć:

 jaka jest struktura sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej od 2015 r.

 jakiego rodzaju zadania są na sprawdzianie i co jest w nich sprawdzane

 jakie są podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu

 jakie informacje znajdą się na zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu.

Kliknij tutaj

Skip to content
%d bloggers like this: