SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” realizowanego przez MEN w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Celem głównym jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami dzięki opracowaniu, upowszechnieniu i wdrożeniu modelowych rozwiązań. Wspólne działania mogą dotyczyć bardzo wielu kwestii, w tym dydaktyki i wychowania, organizacji pracy oraz przestrzeni w szkole i wokół budynków. Więcej szczegółów projektu można znaleźć na stronie http://www.szkolawspolpracy.pl/. Już dziś zapraszamy na ogólnoszkolną debatę 29 kwietnia. Wspólnie zastanowimy się, jakie zmiany należy wprowadzić, aby wszyscy chcieli i mogli angażować się w życie szkoły, działać na rzecz dobra wspólnego i dobrze się w niej czuć.

Nasze działania będzie wspierał trener reprezentujący Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, pani Anna Rutkowska. 
Na początek stworzyliśmy krótki film, który można obejrzeć pod linkiem

http://www.kizoa.com/Video-Maker/d19143458k2478363o1l1/szkoa-wsppracy

Skip to content
%d bloggers like this: