ZAPISY DO KLASY I

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie informuje, że w dniach 2 – 13 marca 2015r. prowadzone będą zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2015/2016.

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone:

· w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,

· urodzone w 2009 roku.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

· dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu,

· dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Przy zapisie proszę posiadać akt urodzenia dziecka (do wglądu), dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna (do wglądu), dokument zawierający PESEL dziecka (do wglądu).

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.


Druki wymagane przy zapisie do pobrania ze strony internetowej w zakładce „Zapisy do klasy I” lub w sekretariacie szkoły.


Terminy związane z rekrutacją do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie

  • 02 – 13.03.2015r. – składanie wniosków/zgłoszeń do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem szkoły)
  • 24.03.2015r. – podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych do szkoły z obwodu

  • czerwiec 2015r. – rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków
  • 01 – 03.07.2015r. – potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły poprzez złożenie podpisu na wniosku
  • 07.07.2015r. – podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych do szkoły na podstawie postępowania rekrutacyjnego
Skip to content
%d bloggers like this: