SPOTKANIE Z GEOLOGIEM W 3D

Skarby Ziemi, czyli co się ukryło w głębi naszej planety – pod takim hasłem odbyło się spotkanie z geologiem w klasie 3 D , panem Ryszardem Zimochą. Dzieci zadawały mnóstwo pytań o jądro Ziemi, jak i o bogactwa naturalne wydobywane w Zagłębiu Miedziowe. Pan Ryszard Zimocha opowiedział o pracach badawczych geologów, którzy zapoczątkowały budowę pierwszych kopalń, ale dołączył rownież do grona gości w klasie, którzy czytają dzieciom książki. Tym razem uczniowie słuchali wierszy Marii Konopnickiej o jesieni.

Skip to content
%d bloggers like this: