ZNAKI DROGOWE – BEZPIECZNA ULICA

29 kwietnia 2014 roku dzieci z grupy świetlicowej III (kl. Ic, Ie) zorganizowały prelekcję „Znaki drogowe – Bezpieczna ulica”, której  celem było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad i wiadomości związanych z przepisami ruchu drogowego. Dzieci wykorzystując atrakcyjne pomoce dydaktyczne, przekazały swoim rówieśnikom, a także grupie przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego Nr 5, informacje zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni. Wyjaśniły podstawowe pojęcia związane z drogą i jej otoczenia, jak również zaprezentowały wybrane typy znaków drogowych. Prelekcja miała charakter interaktywny zachęcający do brania w niej czynnego udziału poprzez angażowanie słuchaczy do wypowiadania się na omawiany temat.

Skip to content
%d bloggers like this: