INFORMACJA

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie jest dostępna w szkole na tablicy ogłoszeń.

Skip to content
%d bloggers like this: