UAKTUALNIONA LISTA UCZNIÓW Z OBWODU SZKOŁY PRZYJĘTYCH DO KLASY I

W załączeniu przedstawiamy listę uczniów z obwodu szkoły przyjętych do klasy I na rok szkolny 2014/2015. W wyniku pierwszego etapu rekrutacji pozostało 56 wolnych miejsc. W dniach od 31 marca do 11 kwietnia 2014r. komisja rekrutacyjna rozpatrywać będzie wnioski złożone przez rodziców kandydatów spoza obwodu szkoły. Ogłoszenie pełnej listy dzieci przyjętych do szkoły nastąpi 15 kwietnia 2014r.
Lista uczniów z obwodu przyjętych do szkoły

Skip to content
%d bloggers like this: