REKRUTACJA DO I KLASY

Terminy związane z rekrutacją do klasy I
Szkoły Podstawowej
Nr 14 w Lubinie
  • 03 – 14.03.2014r. – składanie wniosków/zgłoszeń do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem szkoły)
  • 17 – 21.03.2014r. – weryfikacja złożonych zgłoszeń
  • 24.03.2014r. – podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych do szkoły z obwodu i liczby wolnych miejsc
  • 31.03. – 11.04.2014r. – rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków
  • 15.04.2014r. – podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych do szkoły na podstawie postępowania rekrutacyjnego
  • postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym


Druki wymagane przy zapisie do pobrania ze strony internetowej w zakładce „O szkole” – „Dokumenty szkolne” lub w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30.

Skip to content
%d bloggers like this: