ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Informujemy, że od dnia 3 marca 2014r. wydawane będą karty zapisu do świetlicy szkolnej.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców oraz złożenie karty zapisu wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu:

– osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dostarczają zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z ZUS-u lub zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS-u,

– osoby zatrudnione w zakładach pracy dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu, które powinno zawierać:

  • informację na jaki czas jest podpisana umowa
  • informację o przebywaniu na urlopie – rodzaj, termin

Liczba osób uczęszczających do świetlicy jest ograniczona. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie klas I, następnie klas II, w ostatniej kolejności uczniowie klas III.

O przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów /karta zapisu + zaświadczenia o zatrudnieniu/.

Karty zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce „O szkole – Dokumenty szkolne”. Karty przyjmowane będą do 30 czerwca 2014r.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy zostanie ogłoszona w ostatnim tygodniu sierpnia.

Skip to content
%d bloggers like this: