DZIĘKUJEMY!!!

Szanowni Rodzice

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc przy organizowaniu paczek świątecznych dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki Państwa wsparciu przygotowaliśmy 48 paczek, czym sprawiliśmy dzieciom ogromną radość.


Dyrekcja i grono pedagogiczne

Skip to content
%d bloggers like this: