ZWIERZĘTA W POEZJI

5 grudnia 2013 r.  w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Zwierzęta w poezji” zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie.

W konkursie wzięło udział pięcioro uczniów z różnych szkół podstawowych z powiatu lubińskiego. Zadaniem uczestników była prezentacja utworów literackich nawiązujących tematyką do świata  zwierząt.

Nagrodzeni zostali:

Magdalena Samsonowska – Szkoła Podstawowa w Niemstowie

Magdalena Zawada – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lubinie

Wyróżnieni:

Hubert Gółkowski – Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie

Agata Herman – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lubinie

Neomi Lerelik –  Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lubinie

Zaproszonym gościom zaprezentowano krótką część artystyczną, w której uczniowie klasy Id oraz Ie przedstawili teatrzyk pt. „Leśne przygotowania”. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, książki nawiązujące treścią do nazwy konkursu a także drobne upominki.

Dziękujemy naszemu sponsorowi – Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 14 za ufundowanie nagród.

Skip to content
%d bloggers like this: