DZIECI UCZĄ DZIECI

19 listopada 2013 roku w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Wiem, co jem” odbyła się akcja „WITAMINY”, której głównym celem było kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych. Do akcji włączone zostały wszystkie klasy pierwsze oraz przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego Nr 5.Uczniowie klasy Id oraz Ie w formie inscenizacji przeprowadzili krótkie prelekcje,
podczas których dzieci przekazały swoim rówieśnikom i młodszym kolegom wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania się. Mali „nauczyciele” wyjaśnili między innymi znaczenie pojęcia witamina: A, B, C, D w codziennej profilaktyce zdrowotnej każdego człowieka a także za pomocą plansz dydaktycznych zaprezentowali przykłady artykułów spożywczych najbardziej istotnych dla ludzkiego organizmu, zdrowia.

Skip to content
%d bloggers like this: