ZAPRASZAMY RODZICÓW KLAS I

Zaproszenie do udziału

w Programie przystosowawczym

dla uczniów klasy I

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w cyklu trzech spotkań na temat przezwyciężania trudności przystosowawczych uczniów klas pierwszych.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 września 2012 o godzinie 17.00 w Sali 126. Gościem spotkania będzie Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pani Elżbieta Palej.
Rozpoczęcie nauki szkolnej jest dla dziecka wielkim przeżyciem dostarczającym mu wielu nowych bodźców. Wymuszają one zmiany w dotychczasowym sposobie życia. Te zmiany dotyczą także rodziców, którzy w sposób szczególny powinni zatroszczyć się o swojego pierwszoklasistę. Plan zajęć w ciągu dnia musi zostać zupełnie przeorganizowany. Zmieniają się wymagania wobec dziecka i forma jego własnej aktywności. Czas zabawy, w dużej części przeznaczony teraz jest na wypełnianie obowiązków ucznia, a beztroska musi ustąpić podporządkowaniu się zasadom regulaminu życia szkoły.

O przystosowaniu się do nowego środowiska i wymagań, jakie stawia przed siedmiolatkiem szkoła, decyduje nie tylko jego dojrzałość emocjonalna, ale także warunki, w jakich poznaje swoje nowe otoczenie oraz wsparcie rodziny. Napięcie emocjonalne towarzyszące dziecku w pierwszych tygodniach nauki szkolnej, działa w wielu przypadkach destrukcyjnie na jego motywację do podjęcia wysiłku w wypełnianiu obowiązków szkolnych, powoduje nienaturalne zachowanie, potęguje nadpobudliwość psychoruchową. Dziecko w pierwszym kontakcie ze szkołą czuje się zagubione i onieśmielone.

Niektóre dzieci w naturalny sposób przystosowują się do nowej sytuacji, u innych jest to długotrwały i trudny proces. Uczeń klasy I, mający kłopot z zaadoptowaniem się w nowych warunkach, powinien więc być otoczony szczególną troską ze strony wychowawcy, ale także rodziców. Należy tak kierować wszelkie działania wychowawcze, aby dziecko odczuwało życzliwą współpracę nauczyciela z rodzicami. Ułatwienie dziecku pokonania trudności związanych z rozpoczęciem nowego etapu w życiu, pomoże mu w osiąganiu sukcesów w nauce i zaoszczędzi niemiłych dla niego odczuć.

Skip to content
%d bloggers like this: