ZAPISY DO KLASY I

school_girl_with_backpack_mousepad-p144686576055449975td22_525
school_girl_with_backpack_mousepad-p144686576055449975td22_525W dniach od 11 lutego do 22 lutego 2013r. prowadzone będą zapisy do I klasy na rok szkolny 2013/2014. Przy zapisie wymagany jest odpis aktu urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30

Do pobrania:
1. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
2. wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

ZAPRASZAMY!

Skip to content
%d bloggers like this: