UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA

dscf1978

dscf1978Historia Maczkiem pisana…

czyli nasza szkoła ma patrona!

 

Listopad jest miesiącem wyjątkowym w historii naszego państwa, 4 listopada stał się dniem wyjątkowym w dziejach naszej szkoły. W tym dniu bowiem odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Generała broni Stanisława Maczka oraz przekazanie i poświęcenie sztandaru.

Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni, mogąc przywitać i gościć żołnierzy walczących u boku naszego patrona: pana Cezarego Bardzińskiego, weterana, czołgisty z 1 Polskiej Dywizji Pancernej oraz Janusza Gołuchowskiego, Prezesa Stołecznego Środowiska 1PDPancernej. Uroczystość uświetnili również: Prezydent Miasta Lubina Robert Raczyński, Biskup Legnicki Stefan Cichy, dolnośląski kurator oświaty pani Beata Pawłowicz, generał brygady rezerwy Zbigniew Szura – prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków. Wyjątkowymi gośćmi byli przedstawiciele „Czarnej Dywizji” z dowódcą – generałem dywizji Mirosławem Różańskim oraz żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa z zastępcą dowódcy – pułkownikiem Dariuszem Nawrockim.

Nadanie imienia szkole rozpoczęła msza święta w kaplicy św. Barbary celebrowana przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego. Po mszy św. zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie, w towarzystwie kompanii wojskowej, pocztu flagowego 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz pocztów sztandarowych lubińskich szkół, przemaszerowali przy dźwiękach wojskowej orkiestry do hali sportowej przy SP-14. Kontynuacją uroczystości było odczytanie uchwały Rady Miasta Lubina o nadaniu szkole imienia oraz symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru przez honorowych gości. Biskup Legnicki Stefan Cichy poświęcił sztandar, pani dyrektor Joanna Piękna odebrała go z rąk prezydenta miasta, pana Roberta Raczyńskiego i przekazała uczniom ze słowami: „Nadanie imienia generała broni Stanisława Maczka naszej szkole jest dla nauczycieli i uczniów wielką nobilitacją. Jesteśmy pewni, że patron będzie dla nas przewodnikiem, wzorem do naśladownictwa, jak być prawdziwym patriotą.”

Następnie wygłoszone zostały krótkie przemówienia. Na uwagę zasługują słowa dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, generała dywizji Mirosława Różańskiego: „Dziś dzień historyczny. W jednym miejscu spotykają się żołnierze generała Maczka, my – współcześni spadkobiercy maczkowskich tradycji, młodzież, która jest przyszłością naszego narodu. Bogata osobowość i szczególne dokonania generała Maczka będą dobrą lekturą dla was, najmłodsi, uczniowie szkoły generała Maczka. Jestem przekonany, że każdy z was będzie mógł znaleźć taki przykład, cechę szczególną naszego wspaniałego generała, która będzie służyła wam jako drogowskaz w dorosłe życie.” Po tych słowach wręczył maskotkę „Czarnej Dywizji” – Pancusia, przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

Cześć artystyczna uroczystości była głęboko wzruszającym przeżyciem skłaniającym do refleksji. Budującym jest fakt, że takie wartości jak szacunek dla ludzkiego życia, umiłowanie wolności, miłość do ojczystej ziemi, odpowiedzialność i szlachetność są dziś cenne. Nasza uczniowska społeczność wybierając na swego patrona generała Maczka, staje się spadkobiercami tych wartości. Pamiętając o przeszłości, tu i teraz budujemy naszą przyszłość opartą na mocnych podwalinach, wierni ideałom naszego patrona.

Uwieńczeniem ceremonii było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać generała broni Stanisława Maczka. Pan Sylwester Bardziński, w asyście Prezydenta Miasta Lubina, Roberta Raczyńskiego, generała dywizji Mirosława Różańskiego oraz płk. Dariusza Nawrockiego i przedstawiciela uczniów Jakuba Kozłowskiego poproszony został o jej odsłonięcie. Proboszcz parafii Św. Barbary, ks. Jerzy Adamczewski dokonał poświęcenia tablicy.

Oprawę uroczystości stanowiły wystawy uczniowskich prac, tablice zawierające informacje opisujące życie i dokonania tego nietuzinkowego dowódcy, cytaty na temat generała słynnej 1 Polskiej Dywizji Pancernej a także prezentacja przygotowana przez żołnierzy spod znaku husarskiego skrzydła.

 

Skip to content
%d bloggers like this: