KWIATY NA GROBIE GEN. MACZKA

22 kwietnia 2011r. społeczność naszej szkoły ofiarowała przyszłemu patronowi szkoły generałowi Stanisławowi Maczkowi wieniec, który został złożony na jego grobie na Honorowym Cmentarzu Żołnierzy Polskich w Bredzie.
Breda to obecnie duże miasto w południowo – zachodniej Holandii. Podczas II wojny światowej znajdowało się pod niemiecką okupacją. Wyzwolone zostało 29 października 1944 roku przez 1 Dywizję Pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka. Polscy żołnierze zostali entuzjastycznie powitani przez mieszkańców Bredy. W każdym oknie i na każdej witrynie sklepowej widniały napisy „Dziękujemy Wam, Polacy”.  Zarząd miasta okazując wdzięczność Polakom uhonorował ich Srebrnym Medalem Miasta Bredy oraz Honorowym Obywatelstwem Miasta. To tutaj generał Maczek, który zawsze bardzo oszczędzał swoich żołnierzy, ponosi dotkliwe straty. Właśnie dlatego uważał Bredę za swoje szczytowe osiągnięcie strategiczne z jednej strony, a z drugiej za symbol wiecznego rozstania z wieloma towarzyszami broni. Później poprosił, by pochowano go na polskim cmentarzu w Bredzie.

Skip to content
%d bloggers like this: