DUPLIKATY DOKUMENTÓW

W zakładce „O szkole – dokumenty szkolne” umieściliśmy procedurę wydawania duplikatu świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej oraz karty rowerowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia tych dokumentów prosimy o zapoznanie się z procedurą i pobranie odpowiedniego podania.

Skip to content
%d bloggers like this: