DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI

W roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych będą:

5 kwietnia 2011 roku
2 maja 2011 roku
20 czerwca 2011 roku
21 czerwca 2011 roku

Dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
12 listopada jest normalnym dniem nauki.

Kalendarz roku szkolnego jest do wglądu z zakładce „O szkole”

Skip to content
%d bloggers like this: