SPOTKANIE Z MISTRZEM CD…

W czasach zachwytu kulturą zachodu i masowego zalewu informacjami ze świata, dziecku bliższe są często zjawiska i pojęcia dotyczące odległych krajów, niż walory regionu i najbliższego otoczenia. Aby uczniowie poznali najpiękniejsze zakątki Małej Ojczyzny oraz perły zabytków architektury dolnośląskiej zostało zorganizowane spotkanie z Marianem Hawryszem, prezesem PTTK Zagłębie Miedziowe, członkiem zarządu krajowego PTTK.

Uczniowie klas II i III, w ramach projektu „Spotkanie z Mistrzem” poznali najatrakcyjniejsze walory przyrody i architektury w najbliższym otoczeniu, żywo uczestniczyli w zajęciach, z wielkim zaangażowaniem opowiadali o swoich wrażeniach krajoznawczych.

Autorką projektu „Spotkanie z Mistrzem” jest Aleksandra Józiewicz

Skip to content
%d bloggers like this: