SPOSÓB NA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW?

plastyk

plastykUczniowie mają różnorodne zainteresowania i uzdolnienia. Aby dziecko mogło odkryć swoją pasję konieczne jest stworzenie sposobności do odkrywania własnych zainteresowań ucznia. W tym roku szkolnym w ramach projektu „Spotkanie z Mistrzem…” w szkole gościć będą ludzie, którzy dzięki swojej pasji osiągnęli sukces. Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III, przejawiających różne zainteresowania. 
Pierwsze z cyklu „Spotkań z Mistrzem…” odbyło się w miniony piątek. Uczniowie klas II i III mieli możliwość obejrzenia obrazów Danuty Skrętkowicz oraz prac rzeźbiarza Janusza Skrętkowicza. Dzieci uczyły się mieszania barw oraz prawidłowego nanoszenia ich na płótno, obserwowały jak kawałek kory topoli w rękach rzeźbiarza zmienia się w ludzką twarz. Warsztaty twórcze wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci. Wszyscy mieli okazję samodzielnie malować farbami olejnymi na blejtramie albo dłutkiem rzeźbić w drewnie. 
Autorką projektu oraz organizatorem „Spotkań z Mistrzem…” jest Aleksandra Józiewicz.

Skip to content
%d bloggers like this: