Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA – 2010/2011

„WYPRAWKA SZKOLNA 2010”

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM


            Informujemy rodziców, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, że zgodnie z zarządzeniem P.0151-253/2010r. Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18 czerwca 2010 r. termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę  w klasach I-III szkoły podstawowej upływa z dniem  03 września 2010 r.

Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:

ü  zaświadczenia o dochodach rodziców z zakładu pracy

ü  zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli rodzina korzysta z pomocy w/w instytucji

ü  osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu Pracy.

Wnioski można pobierać i składać u pedagoga szkolnego (gabinet 20) lub w sekretariacie szkoły.

 

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Informujemy  rodziny ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym, że  do dnia15 września 2010 r. u pedagoga szkolnego (gabinet 20) lub w sekretariacie szkoły należy składać wnioski o stypendium szkolne.

 

Do wniosku należy dołączyć:

ü  zaświadczenia o dochodach rodziców z zakładu pracy

ü  zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli rodzina korzysta z pomocy w/w instytucji

ü  osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu Pracy.

 

Dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł  (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli sierpnia 2010 r.).

 

 

Skip to content
%d bloggers like this: