UFF, SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY JUŻ ZA NAMI

W całym kraju do sprawdzianu przystąpiło 380 tysięcy dziewcząt i chłopców. W naszej szkole zadania swojego pierwszego ważnego sprawdzianu rozwiązywało 98 uczniów.
Test ma charakter ponadprzedmiotowy, powinien wykazać, czy absolwenci szkół podstawowych zdobyli podstawowe umiejętności: czytania, pisania, liczenia, rozumowania, czy wykorzystania wiedzy w praktyce. Zakodowane arkusze będą sprawdzone przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej , a wyniki zostaną przesłane do szkół do końca maja.

TU MOŻESZ POBRAĆ ARKUSZ EGZAMINACYJNY I SPRAWDZIĆ ODPOWIEDZI

Skip to content
%d bloggers like this: