pedagog dla rodzica

dzieciaki_i_sloneczko_ss

Szanowni Rodzice

DYSLEKSJA  Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Są to zaburzenia niektórych funkcji poznawczych, motorycznych, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, pamięci, lateralizacji i funkcji językowych. Typy dysleksji: v  dysleksja właściwa – zaburzenia czytania v  dysortografia – zaburzenia pisania v  dysgrafia – zaburzenia techniki pisania v  dyskalkulia – zaburzenia zdolności matematycznych. Charakterystyczne objawy dysleksji:- powolne czytanie lub szybkie, pozornie płynne, – czytanie wyraz za wyrazem lub frazami albo zdaniami,- zaburzenia płynności czytania,- głoskowanie lub sylabizowanie,- mało przekręceń, zniekształceń lub częste przekręcania i zniekształcenia, – dobry poziom rozumienia tekstu lub zaburzony.Charakterystyczne objawy dysortografii:- błędy ortograficzne, interpunkcyjne, związane z segmentacją,- mylenie liter- pomijanie drobnych elementów graficznych liter,- przestawianie, opuszczanie liter,- niewłaściwy zapis samogłosek nosowych.Charakterystyczne objawy dysgrafii:- brak niektórych elementów, deformacja liter,- zachwiana proporcja liter, – zmienny charakter pisma,- mało czytelne pismo,- różne odstępy między literami i wyrazami, – pomijanie drobnych elementów graficznych liter,- różne sposoby łączenia liter lub ich brak.   Charakterystyczne objawy dyskalkulii: – trudności z wyznaczaniem kolejności, określaniem ilości przedmiotów, – problemy z porównywaniem wielkości i ilości, – trudności z nazywaniem i zapisywaniem cyfr i symboli matematycznych, – trudności z ujmowaniem treści zadań w formułę matematyczną, – trudności z wykonywaniem podstawowych działań.     Objawy dysleksji w wieku szkolnym:1. W zakresie funkcji wzrokowych:- opuszczanie linijek w tekście podczas czytania,- przestawianie liter, sylab, wyrazów,- pomijanie znaków diakrytycznych lub drobnych elementów graficznych liter, – mylenie wyrazów o podobnym obrazie graficznym,- mylenie liter o podobnym kształcie, – pomijanie znaków interpunkcyjnych w pisaniu, – trudności z przypominaniem sobie kształtu liter,- trudności przy przerysowywaniu.2. W zakresie funkcji słuchowych:- trudności z utrwaleniem nowych, rzadko używanych wyrazów, terminów, – błędy w zapisie głosek nosowych,- opuszczanie wyrazów lub zapisywanie wyrazów podobnych brzmieniowo, – większe nasilenie trudności podczas pisania ze słuchu niż przepisywania,- trudności w zapamiętywaniu ciągów nazw,- błędy przy przenoszeniu wyrazów,- błędy wskazujące na brak różnicowania głosek podobnych brzmieniowo podczas czytania,- błędy w zapisie zmiękczeń.3. W zakresie funkcji ruchowych:- wolne tempo pisania,- zbyt mocny lub zbyt słaby nacisk na długopis podczas pisania, – niechęć do uprawiania sportów,- nieestetycznie prowadzone zeszyty, – problemy z zachowaniem ciągłości i płynności podczas pisania,- obniżony poziom graficzny pisma niezależnie od tempa,- niewłaściwy sposób trzymania narzędzi do pisania.

dzieciaki_i_sloneczko_ss

16 x NIE
Apel Twojego dziecka

NIE psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

NIE bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

NIE bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczy

ć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

NIE rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.

NIE zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

NIE chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

NIE wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

NIE przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga.

NIE zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

NIE zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.

NIE dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie stłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

NIE zapominaj, że jeszcze trudno jest mi precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

NIE bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie.

NIE odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

NIE wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

NIE rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia

Skip to content
%d bloggers like this: